Eduhub

Please wait...

 

พื้นฐานโปรแกรม Zbrush เบื้องต้น
-เรียนรูปฟังชั่นการทำงานเบื้องต้น ในโปรแกรม Zbush สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
-เรียนรู้ เมนู ฟังชั่นพื้นฐาน ต่างๆ
-เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
-ประกอบด้วยบทเรียนฟังชั่น เมนูพื้นฐาน ที่จำเป็น จำนวน 50 บทเรียน
.
ฟั่งชั่น เมนูพื้นฐาน ของโปรแกรม Zbrush ที่จำเป็นต้องรู้ สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้โปรแกรม
เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้น
บทเรียน ผลิตโดย อาจารย์ ควรพร ถิรเดชาภพ ผู้เชียวชาญประติมากรรมดิจิตอล สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ฟั่งชั่น เมนูพื้นฐาน ของโปรแกรม Zbrush ที่จำเป็นต้องรู้ สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้โปรแกรม
เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้น
บทเรียน ผลิตโดย อาจารย์ ควรพร ถิรเดชาภพ ผู้เชียวชาญประติมากรรมดิจิตอล สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทเรียนในคอร์สนี้


01 -light box - open file
0 Views
01 -light box - open file00:04:00
 1. light box - open file
  00:04:00 play_circle_outline
   light box - open file

02 -light box - tool
0 Views
02 -light box - tool00:01:05
 1. 02 -light box - tool
  00:01:05 play_circle_outline
   02 -light box - tool

03 -light box - Brush
0 Views
03 -light box - Brush00:00:50
 1. 03 -light box - Brush
  00:00:50 play_circle_outline
   03 -light box - Brush

04 -light box - Texture
0 Views
04 -light box - Texture00:07:40
 1. 04 -light box - Texture
  00:07:40 play_circle_outline
   04 -light box - Texture

05-light box - Alpha
0 Views
05-light box - Alpha00:07:20
 1. 05-light box - Alpha
  00:07:20 play_circle_outline
   05-light box - Alpha

06-light box - Recent
0 Views
06-light box - Recent00:00:45
 1. 06-light box - Recent
  00:00:45 play_circle_outline
   06-light box - Recent

07-light box - QuickSave
0 Views
07-light box - QuickSave00:02:31
 1. 07-light box - QuickSave
  00:02:31 play_circle_outline
   07-light box - QuickSave

08-Life Box - Brush
0 Views
08-Life Box - Brush00:05:37
 1. 08-Life Box - Brush
  00:05:37 play_circle_outline
   08-Life Box - Brush

09-Brush - Draw Size
0 Views
09-Brush - Draw Size00:05:37
 1. 09-Brush - Draw Size
  00:05:37 play_circle_outline
   09-Brush - Draw Size

10-Brush - focal Shit
0 Views
10-Brush - focal Shit00:04:42
 1. 10-Brush - focal Shit
  00:04:42 play_circle_outline
   10-Brush - focal Shit

11-Brush - Z intensity
0 Views
11-Brush - Z intensity00:02:34
 1. 11-Brush - Z intensity
  00:02:34 play_circle_outline
   11-Brush - Z intensity

12-Brush - Zadd Zsub
0 Views
12-Brush - Zadd Zsub00:02:31
 1. 12-Brush - Zadd Zsub
  00:02:31 play_circle_outline
   12-Brush - Zadd Zsub

13-Life Box - Current Stroke
0 Views
13-Life Box - Current Stroke00:06:48
 1. 13-Life Box - Current Stroke
  00:06:48 play_circle_outline
   13-Life Box - Current Stroke

14-Life Box - Current Alpha
0 Views
14-Life Box - Current Alpha00:03:03
 1. 14-Life Box - Current Alpha
  00:03:03 play_circle_outline
   14-Life Box - Current Alpha

15-Life Box - Current Texture
0 Views
15-Life Box - Current Texture00:01:32
 1. 15-Life Box - Current Texture
  00:01:32 play_circle_outline
   15-Life Box - Current Texture

16-Life Box - Current Material
0 Views
16-Life Box - Current Material00:01:49
 1. 16-Life Box - Current Material
  00:01:49 play_circle_outline
   16-Life Box - Current Material

17-Right Box - BPR Render Previwe
0 Views
17-Right Box - BPR Render Previwe00:02:19
 1. 17-Right Box - BPR Render Previwe
  00:02:19 play_circle_outline
   17-Right Box - BPR Render Previwe

18-Right Box - Scroll Document
0 Views
18-Right Box - Scroll Document00:00:38
 1. 18-Right Box - Scroll Document
  00:00:38 play_circle_outline
   18-Right Box - Scroll Document

19-Right Box - Zoom Document
0 Views
19-Right Box - Zoom Document00:00:38
 1. 19-Right Box - Zoom Document
  00:00:38 play_circle_outline
   19-Right Box - Zoom Document

20-Right Box - Actusl Size
0 Views
20-Right Box - Actusl Size00:00:44
 1. 20-Right Box - Actusl Size
  00:00:44 play_circle_outline
   20-Right Box - Actusl Size

21-Right Box - Antialiased Half Siz
0 Views
21-Right Box - Antialiased Half Siz00:01:40
 1. 21-Right Box - Antialiased Half Siz
  00:01:40 play_circle_outline
   21-Right Box - Antialiased Half Size

22-Right Box - Perspective Distorti
0 Views
22-Right Box - Perspective Distorti00:03:25
 1. 22-Right Box - Perspective Distorti
  00:03:25 play_circle_outline
   22-Right Box - Perspective Distortion

23-Right Box - Floor Grid
0 Views
23-Right Box - Floor Grid00:02:27
 1. 23-Right Box - Floor Grid
  00:02:27 play_circle_outline
   23-Right Box - Floor Grid

24-Right Box - Frame
0 Views
24-Right Box - Frame00:01:42
 1. 24-Right Box - Frame
  00:01:42 play_circle_outline
   24-Right Box - Frame

25-Right Box - Move
0 Views
25-Right Box - Move00:02:33
 1. 25-Right Box - Move
  00:02:33 play_circle_outline
   25-Right Box - Move

26-Right Box - Zoom3D
0 Views
26-Right Box - Zoom3D00:02:56
 1. 26-Right Box - Zoom3D
  00:02:56 play_circle_outline
   26-Right Box - Zoom3D

27-Right Box - Rotate
0 Views
27-Right Box - Rotate00:02:56
 1. 27-Right Box - Rotate
  00:02:56 play_circle_outline
   27-Right Box - Rotate

28-Right Box -Draw Polyframe
0 Views
28-Right Box -Draw Polyframe00:02:56
 1. 28-Right Box -Draw Polyframe
  00:02:56 play_circle_outline
   28-Right Box -Draw Polyframe

29-Right Box -Activate Edit Opacity
0 Views
29-Right Box -Activate Edit Opacity00:02:41
 1. 29-Right Box -Activate Edit Opacity
  00:02:41 play_circle_outline
   29-Right Box -Activate Edit Opacity - Gost Tranparency

30-Right Box -Solo Mode
0 Views
30-Right Box -Solo Mode00:02:49
 1. 30-Right Box -Solo Mode
  00:02:49 play_circle_outline
   30-Right Box -Solo Mode

31-Right Box -Xpose Viwe
0 Views
31-Right Box -Xpose Viwe00:01:36
 1. 31-Right Box -Xpose Viwe
  00:01:36 play_circle_outline
   31-Right Box -Xpose Viwe

32-ปรับขนาดปุ่ม หน้าจอการทำงาน
0 Views
32-ปรับขนาดปุ่ม หน้าจอการทำงาน00:03:03
 1. 32-ปรับขนาดปุ่ม หน้าจอการทำงาน
  00:03:03 play_circle_outline
   32-ปรับขนาดปุ่ม หน้าจอการทำงาน

33-Top Menu - QuickSave
0 Views
33-Top Menu - QuickSave00:04:15
 1. 33-Top Menu - QuickSave
  00:04:15 play_circle_outline
   33-Top Menu - QuickSave

34-Top Menu - See-through
0 Views
34-Top Menu - See-through00:01:21
 1. 34-Top Menu - See-through
  00:01:21 play_circle_outline
   34-Top Menu - See-through

35-Top Menu - Menus
0 Views
35-Top Menu - Menus00:00:58
 1. 35-Top Menu - Menus
  00:00:58 play_circle_outline
   35-Top Menu - Menus

36-Top Menu - Interface Colors
0 Views
36-Top Menu - Interface Colors00:01:07
 1. 36-Top Menu - Interface Colors
  00:01:07 play_circle_outline
   36-Top Menu - Interface Colors

37-Top Menu - Interface Layout
0 Views
37-Top Menu - Interface Layout00:01:07
 1. 37-Top Menu - Interface Layout
  00:01:07 play_circle_outline
   37-Top Menu - Interface Layout

38-Top Menu - Hide-Restore-Close
0 Views
38-Top Menu - Hide-Restore-Close00:00:40
 1. 38-Top Menu - Hide-Restore-Close
  00:00:40 play_circle_outline
   38-Top Menu - Hide-Restore-Close

39-Tool - Simple Brush การนำเข้าวัต
0 Views
39-Tool - Simple Brush การนำเข้าวัต00:06:25
 1. 39-Tool - Simple Brush การนำเข้าวัต
  00:06:25 play_circle_outline
   39-Tool - Simple Brush การนำเข้าวัตถุ และการแก้ปัญหาการใช้วัตถุพื้นฐาน

40-Tool - Subtool-Insert การนำเข้าว
0 Views
40-Tool - Subtool-Insert การนำเข้าว00:03:25
 1. 40-Tool - Subtool-Insert การนำเข้าว
  00:03:25 play_circle_outline
   40-Tool - Subtool-Insert การนำเข้าวัตถุ เพิ่มเติม

41-Tool - Subtool-Visible Count ปรั
0 Views
41-Tool - Subtool-Visible Count ปรั00:02:18
 1. 41-Tool - Subtool-Visible Count ปรั
  00:02:18 play_circle_outline
   41-Tool - Subtool-Visible Count ปรับแต่งช่อง Subtool

42-Subtool - New Folder
0 Views
42-Subtool - New Folder00:02:51
 1. 42-Subtool - New Folder
  00:02:51 play_circle_outline
   42-Subtool - New Folder

43-Subtool - List All
0 Views
43-Subtool - List All00:01:48
 1. 43-Subtool - List All
  00:01:48 play_circle_outline
   43-Subtool - List All

44-Subtool - Move Up-Down Oblect
0 Views
44-Subtool - Move Up-Down Oblect00:02:58
 1. 44-Subtool - Move Up-Down Oblect
  00:02:58 play_circle_outline
   44-Subtool - Move Up-Down Oblect

45-Subtool - Rename
0 Views
45-Subtool - Rename00:02:43
 1. 45-Subtool - Rename
  00:02:43 play_circle_outline
   45-Subtool - Rename

46-Subtool - Copy - Paste
0 Views
46-Subtool - Copy - Paste00:01:54
 1. 46-Subtool - Copy - Paste
  00:01:54 play_circle_outline
   46-Subtool - Copy - Paste

47-Subtool - Duplicate
0 Views
47-Subtool - Duplicate00:01:41
 1. 47-Subtool - Duplicate
  00:01:41 play_circle_outline
   47-Subtool - Duplicate

48-Subtool - Append-Insert
0 Views
48-Subtool - Append-Insert00:03:20
 1. 48-Subtool - Append-Insert
  00:03:20 play_circle_outline
   48-Subtool - Append-Insert

49-Subtool - Delete
0 Views
49-Subtool - Delete00:01:40
 1. 49-Subtool - Delete
  00:01:40 play_circle_outline
   49-Subtool - Delete

50-Subtool - Del Other
0 Views
50-Subtool - Del Other00:01:49
 1. 50-Subtool - Del Other
  00:01:49 play_circle_outline
   50-Subtool - Del Other

Reviews 0

บทเรียนความยาว 2 ชั่วโมง 15 นาที 47 วินาที
 • พื้นฐานโปรแกรม Zbrush
  พื้นฐานฟังชั่น ในโปรแกรม Zbrush
  พื้นฐานเมนูต่างๆ ในโปรแกรม Zbrush


เรียนได้ไม่จำกัดเวลา เริ่มเรียนได้เลยหลังจากชำระเงิน

2,500.00 ลดราคา 48.00 %

ราคา 1,300 บาท

มีผู้เข้าชมคอร์สนี้แล้ว : 703 ครั้ง
0 reviews
เกี่ยวกับผู้สอน

Rounded Image

ควรพร ถิรเดชาภพ

ชื่อ นายควรพร ถิรเดชาภพ
เกิด ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕
ที่อยู่ นนทบุรี
อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม ชำนาญการ
กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

การศึกษา
-รร.จิตรลดา
-ปวช.-ปวส. วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๘ ศิลปินอิสระ
พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๕๐ ช่างบูรณะ-ซ่อมแซมจิตรกรรมฝาผนัง (ลูกจ้าง สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร)
พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๒ นายช่างศิลปกรรม ๒ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร
พ.ศ.๒๕๕๒ - ปัจจุบัน นายช่างศิลปกรรม ชำนาญการ กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และศิลปินอิสระ
เกียรติประวัติผลงาน
-แสดงงาน และรับรางวัล การประกวดศิลปกรรม นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
-แสดงงาน ศิลปกรรม อมตะอาร์ท ครั้งที่ ๑ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
-แสดงงานศิลปกรรมลายปักผ้า ณ หอนิทรรศการกองทัพอากาศ
-แสดงงาน ศิลปกรรมเซรามิค สวัสดี-????? สำนักช่างสิบหมู่ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
-รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ”ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕” ณ หออัครศิลปิน
-พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงงาน ศิลปกรรม เพชรยอดมงกุฎ ประเภทจิตรกรรม ครั้งที่ ๑ ณ หอศิลป์แห่งชาติ
-พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงงาน จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๘ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ
-พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงงาน จิตรกรรม UOB Painting ครั้งที่ ๗ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
-พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงงาน NAN MEE Fine art award ครั้งที่ 11
-พ.ศ.๒๕๖๐ ร่วมปฏิบัติงาน ศิลปกรรม พระเมรุมาศในหลวง ร.๙
-พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการคัดเลือก ศิลปินในโครงการ “พุทธอาสาศิลป์”
-พ.ศ.๒๕๖๑ แสดงงาน จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ


รางวัล
-ได้รับทุนนริศรานุวัติวงศ์
-รางวัล การประกวดศิลปกรรมนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
-พ.ศ.๒๕๕๙ รางวัลสนับสนุนพิเศษ ประกวดศิลปกรรม NAN MEE Fine art award ครั้งที่ 11

กิจกรรมด้านการศึกษา
-เป็นผู้จัด และดำเนินการสอน โครงการปั้นลายไทยเบื้องต้น แก่ผู้สนใจ สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
-เจ้าของช่องรายการ สื่อการศึกษาออนไลน์ ใน Youtube ภายใต้ชื่อ Purd Artist Channel

2,500.00 ลดราคา 48.00 %

ราคา 1,300 บาท

Eduhub.tv

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ความรู้ไร้ขีดจำกัด สอนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
© 2018 Eduhub All rights reserved.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อเรา

โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900