Eduhub

Please wait...

 

Visual Thinking คิดเป็น...เห็นภาพ คือ คอร์สการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้คุณสร้างวิธีคิด พลิกวิธีฟัง ฝึกเชื่อมโยงวิเคราะห์ นำไปสู่การการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจทรงพลัง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ #เรียนจริง #ฝึกจริง #ทำจริง ด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ 17 บทเรียน ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้
- เทคนิคฟังจับประเด็น คิดวิเคราะห์ เเละสังเกตความเชื่อมโยง
- เคล็ดลับการสื่อสารตรงประเด็น
- workshop การวาดภาพแบบง่ายๆ แต่มีความหมาย
เเล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ Facebook : @CSRRakluke Line : @rakluke-t-online Tel : 0926392561 (ซัน)

Basic Visual Thinking คิดเป็น...เห็นภาพ คือ คอร์สการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้คุณสร้างวิธีคิด พลิกวิธีฟัง ฝึกเชื่อมโยงวิเคราะห์ นำไปสู่การการสื่อสารอย่างเข้าอก เข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ทรงพลังเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ #เรียนจริง #ฝึกจริง #ทำจริง ด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ 17 บทเรียน
- ร่วมเรียนรู้เทคนิคฟังจับประเด็น คิดวิเคราะห์ เเละสังเกตความเชื่อมโยง
- ร่วมสร้างวิธีคิดด้วยภาพ พื้นฐานสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ
- ร่วมเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารตรงประเด็น
- ร่วมสนุกกับ workshop การวาดภาพแบบง่ายๆ แต่มีความหมาย
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจหลักการคุณค่าของ Visual
- สามารถวาดภาพแทนความคิดจากรูปทรงพื้น ฐาน
- เกิดประสบการณ์ตรงจากการคิดเป็นภาพ
- เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เเละการสื่อสาร
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- ครู อาจารย์ บุคลากร ที่ต้องการสื่อสารให้ง่ายเเละเข้าใจเร็ว
- ทีมงานเเละผู้บริหาร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง
1
รับจัดอบรมออนไลน์ Visual Thinking

รับจัดอบรมออนไลน์เเละอบรมนอกสถานที่ Visual Thinking ติดต่อ 0926392561
โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทเรียนในคอร์สนี้


Basic Visual Thinking
0 Views
Basic Visual Thinking 01:18:24
 1. เเนะนำคอร์ส
  00:00:54 play_circle_outlineFree
   VISUAL THINKING คิดเป็น...เห็นภาพ
 1. WHY คิดเป็น...เห็นภาพ
  00:11:22 play_circle_outline
   เติมความรู้เรื่องสมองกับ Visual thinking
 1. HOW คิดเป็น...เห็นภาพ
  00:13:09 play_circle_outline
   เติมความรู้ How is Visual Thinking ?
 1. WHAT คิดเป็น...เห็นภาพ
  00:21:50 play_circle_outline
   เติมความรู้ What is Visual Thinking?
 1. Quick Draw Workshop
  00:12:17 play_circle_outline
   ฝึกอบรมวาดภาพเเทนความคิด - พื้นฐาน
 1. Metaphor Workshop
  00:06:10 play_circle_outline
   ฝึกอบรม Metaphor
 1. My First Visual Thinking
  00:12:42 play_circle_outline
   My First Visual Thinking

Visual Vocabulary
0 Views
Visual Vocabulary01:20:47
 1. แนะนำคอร์ส
  00:00:54 play_circle_outlineFree
   เเนะนำคอร์สภาพรวม
 1. Check In
  00:13:23 play_circle_outline
   Check In
 1. Vocab 1
  00:10:01 play_circle_outline
   Vocab 1
 1. Vocab 2
  00:17:21 play_circle_outline
   Vocab 2
 1. Layout
  00:18:15 play_circle_outline
   Layout
 1. Workshop
  00:20:53 play_circle_outline
   Workshop

VISUAL GRAMMAR
0 Views
VISUAL GRAMMAR01:09:59
 1. แนะนำคอร์ส
  00:00:54 play_circle_outlineFree
   แนะนำคอร์ส
 1. Visual Grammar
  00:08:35 play_circle_outline
   Visual Grammar
 1. Rule 1 : Portrait
  00:14:04 play_circle_outline
   Rule 1 : Portrait
 1. Rule 2 : Chart
  00:11:02 play_circle_outline
   Rule 2 : Chart
 1. Rule 3 : Map (Part 1)
  00:18:24 play_circle_outline
   Rule 3 : Map (Part 1)
 1. Rule 3 : Map (Part 2)
  00:13:24 play_circle_outline
   Rule 3 : Map (Part 2)
 1. Rule 4 : Timeline
  00:03:36 play_circle_outline
   Rule 4 : Timeline

VISUAL FACILITATOR
0 Views
VISUAL FACILITATOR01:23:45
 1. แนะนำคอร์ส
  00:00:54 play_circle_outlineFree
   แนะนำคอร์ส
 1. Warm UP
  00:20:52 play_circle_outline
   Warm UP
 1. Visual Grammar
  00:20:19 play_circle_outline
   Visual grammar
 1. Sample Format
  00:10:42 play_circle_outline
   Sample Format
 1. My One Page
  00:22:22 play_circle_outline
   My One Page
 1. สรุปการเรียนรู้
  00:08:36 play_circle_outline
   สรุปการเรียนรู้

Reviews 0

บทเรียนความยาว 5 ชั่วโมง 12 นาที 55 วินาที
 • เข้าใจคุณค่าของ Visual Thinking
  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  รับรู้เทคนิคเคล็ดลับสื่อสารตรงประเด็น
  จัดลำดับความสำคัญ ค้นหา Main Point
  รู้หลักในการใช้ภาษาภาพ Visual Rule
  เชื่อมโยงข้อมูลด้วยภาพอย่างมืออาชีพ
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา เริ่มเรียนได้เลยหลังจากชำระเงิน

2,460.00 ลดราคา 19.11 %

ราคา 1,990 บาท

มีผู้เข้าชมคอร์สนี้แล้ว : 4464 ครั้ง
0 reviews
เกี่ยวกับผู้สอน

Rounded Image

Nattasak.pong

ชื่อ-สกุล นางสาว ปรารถนา หาญเมธี
สัญชาติ ไทย
วันเดือนปีเกิด 23 สิงหาคม 2503
การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง ปี 2527
มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2533
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบริหารโครงการ บริษัท Rakluke Human & Social Innovations
2560 – 2561 ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity
Building): สำนักงาน กกพ.
2560 – 2561 ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2561 – 2562 ผู้อำนวยการโครงการ สร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
2559-2562 ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม Rarong EF Leadership เพื่อการพัฒนาสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ EF Happy and Safe City. จังหวัดระยอง: บริษัทดาวแห่งประเทศไทย
2559-2560 วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ
CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
2560 วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)
2558 วิทยากรงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้ครูต้นแบบ “โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน”
2558 วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร
2558 วิทยากรงานถอดบทเรียนโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น ภายใต้โครงการ “Read Thailand: อ่านเถิด...เด็ก
ไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

2,460.00 ลดราคา 19.11 %

ราคา 1,990 บาท

Eduhub.tv

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ความรู้ไร้ขีดจำกัด สอนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
© 2018 Eduhub All rights reserved.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อเรา

โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900