Eduhub

Please wait...

 

คอร์สเรียนนี้ จะเหมาะผู้สำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นกีตาร์ ตั้งแต่เริ่มจับกีตาร์ ฝึกจับคอร์ดพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงคอร์ดทาบ และคอร์ดเทนชั่นต่างๆ ได้ทุกตำแหน่ง จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พูดถึงทฤษฎีบ้างเฉพาะในส่วนที่จำเป็นในการเล่นเท่านั้น

แต่ละบทเรียนจะมีตัวอย่างให้เล่นตามไปพร้อมๆ กัน ทั้งการตีคอร์ดและการเกากีตาร์ในหลายๆแบบ โดยจะเปิด Metronome ไปด้วยเพื่อความแม่นยำของจังหวะในการเล่น และจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมพร้อม Backing Track ให้ได้ฝึกตามกัน

สรุปสิ่งที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- ตั้งสายกีตาร์
- ตีคอร์ดและเกากีตาร์ได้หลายๆ รูปแบบ
- เล่นคอร์ดทาบ คอร์ดเซเว่น และเทนชั่นคอร์ดต่างๆ ได้หลากหลายตำแหน่ง

Lesson 1 : การตั้งสาย, การอ่านตารางคอร์ด, ฝึกคอร์ดแบบง่าย
Lesson 2 : Strumming
Lesson 3 : Barre Chord
Lesson 4 : Seventh Chord
Lesson 5 : Picking
Lesson 6 : Slash Chord, Tension Chord
โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทเรียนในคอร์สนี้


Lesson 1 : เริ่มต้นกับการเล่นกีตาร์
0 Views
Lesson 1 : เริ่มต้นกับการเล่นกีตาร์00:24:33
 1. การตั้งสายกีตาร์ด้วยเครื่องตั้งสาย
  00:06:17 play_circle_outlineFree
   การตั้งสายกีตาร์ด้วยเครื่องตั้งสาย
 1. การตั้งสายจากการฟัง
  00:04:22 play_circle_outlineFree
   การตั้งสายจากการฟัง
 1. การอ่านตารางคอร์ด
  00:05:06 play_circle_outlineFree
   การอ่านตารางคอร์ด
 1. ฝึกเล่นคอร์ดแบบง่าย
  00:03:11 play_circle_outline
   หลังจากที่ฝึกอ่านตารางคอร์ดไปแล้ว มาลองเล่นกันดีกว่า
 1. ฝึกเล่นคอร์ดแบบง่าย #2
  00:05:37 play_circle_outline
   ฝึกเล่นคอร์ดแบบง่าย #2

LESSON 2 : Strumming (การตีคอร์ด)
0 Views
LESSON 2 : Strumming (การตีคอร์ด)00:38:11
 1. Strumming #1
  00:05:18 play_circle_outline
   ฝึกตีคอร์ด
 1. Ex.1
  00:01:50 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.2
  00:01:45 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.3
  00:01:47 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.4
  00:01:47 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.5
  00:01:47 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.6
  00:01:47 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Strumming #2
  00:04:14 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Strumming #3
  00:04:06 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Strumming #4
  00:03:01 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.1 Strum
  00:02:09 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.2 Strum
  00:02:08 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.3 Strum
  00:02:10 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.4 Strum
  00:02:11 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดการตีคอร์ด
 1. Ex.5 Strum
  00:02:11 play_circle_outline
   แบบฝึกหัด

LESSON 3 : Barre Chord (คอร์ดทาบ)
0 Views
LESSON 3 : Barre Chord (คอร์ดทาบ)00:30:01
 1. จำโน้ตบนสาย 5 และ 6
  00:04:08 play_circle_outline
   จำโน้ตบนสาย 5 และ 6
 1. คอร์ดทาบ
  00:07:07 play_circle_outline
   คอร์ดทาบ
 1. คอร์ดทาบ #2
  00:05:07 play_circle_outline
   คอร์ดทาบ
 1. Ex.1 Barre
  00:02:26 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.2 Barre
  00:01:41 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.3 Barre
  00:01:41 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.4 Barre
  00:02:06 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.5 Barre
  00:01:28 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.6 Barre
  00:01:29 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.7 Barre
  00:01:24 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ
 1. Ex.8 Barre
  00:01:24 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดคอร์ดทาบ

LESSON : Seventh Chord
0 Views
LESSON : Seventh Chord00:19:38
 1. Seventh Chord
  00:05:52 play_circle_outline
   เล่นคอร์ด 7th ต่างๆ จะช่วยให้เสียงคอร์ดฟังดูไพเราะและมีมิติมากขึ้น
 1. Seventh Chord #2
  00:04:34 play_circle_outline
   ลองเล่นคอร์ด 7th ต่างๆ ช่วยทำให้เสียงคอร์ดไพเราะและมีมิติมากขึ้น
 1. Ex.1 Seventh
  00:02:18 play_circle_outline
   แบบฝึกหัด
 1. Ex.2 Seventh
  00:02:18 play_circle_outline
   แบบฝึกหัด
 1. Ex.3 Seventh
  00:02:17 play_circle_outline
   แบบฝึกหัด
 1. Ex.4 Seventh
  00:02:19 play_circle_outline
   แบบฝึกหัด

LESSON 5 : Picking (การเกากีตาร์)
0 Views
LESSON 5 : Picking (การเกากีตาร์)00:34:49
 1. Picking
  00:07:25 play_circle_outline
   การเกากีตาร์
 1. Picking #2
  00:04:46 play_circle_outline
   การเกากีตาร์
 1. Picking #3
  00:02:59 play_circle_outline
   การเกากีตาร์
 1. Picking #4
  00:05:49 play_circle_outline
   การเกากีตาร์
 1. Ex.1 Picking
  00:02:06 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์
 1. Ex.2 Picking
  00:02:11 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์
 1. Ex.3 Picking
  00:02:25 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์
 1. Ex.4 Picking
  00:02:14 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์
 1. Ex.5 Picking
  00:01:29 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์
 1. Ex.6 Picking
  00:01:40 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์
 1. Ex.7 Picking
  00:01:45 play_circle_outline
   แบบฝึกหัดเกากีตาร์

LESSON 6 : Tension Chord
0 Views
LESSON 6 : Tension Chord00:09:12
 1. Slash Chord
  00:02:31 play_circle_outline
   หรือที่เราเรียกกันว่าคอร์ดออน
 1. Tension Chord
  00:06:41 play_circle_outline
   Tension Chord

Reviews 0

บทเรียนความยาว 2 ชั่วโมง 36 นาที 24 วินาที
 • ฝึกการตีคอร์ดหลายรูปแบบ
  เกากีตาร์ได้หลายรูปแบบ
  เรียนรู้คอร์ดทาบได้ทุกตำแหน่ง
  เรียนรู้การจับคอร์ดประเภท 7th ต่างๆ
  เรียนรู้เทนชั่นคอร์ดอื่นๆ
  มีแบบฝึกหัดพร้อม backing track
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา เริ่มเรียนได้เลยหลังจากชำระเงิน

ราคา 2,500 บาท

มีผู้เข้าชมคอร์สนี้แล้ว : 4650 ครั้ง
0 reviews
เกี่ยวกับผู้สอน

Rounded Image

awesome guitar

- ช่อง Awesomeguitar ที่มีวีดีโอสอนบน Youtube กว่า 200 วีดีโอ ซึ่งมีผู้เข้าชมรวมแล้วกว่า 30 ล้านครั้ง
- หนังสือ Awesomeguitar Chord Book
- หนังสือ Awesomeguitar กีตาร์พื้นฐาน
ไม่มี

ราคา 2,500 บาท

Eduhub.tv

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ความรู้ไร้ขีดจำกัด สอนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
© 2018 Eduhub All rights reserved.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อเรา

โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900