Eduhub

Please wait...

 

เป็นขั้นตอนการปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic life support with AED ระดับสากล ที่ใช้กันทั่วโลก ในการช่วยผู้ป่วยหมดสติ

ห่วงโซ่ของการรอดชีวิต (Chain of Survival)

สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องจำเพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1. เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว แจ้งทีมช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วโทร 1669
2. เริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที โดยการกดหน้าอกให้มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิตได้ 2-3 เท่า ไม่ต้องทำการประเมินการหายใจของผู้ป่วย
3. เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด ภายใน 3-5 นาที
4. ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ให้การดูแลหลังจากช่วยฟื้นคืนชีพอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ
โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทเรียนในคอร์สนี้


ห่วงโซ่ แห่งการรอดชีวิต
0 Views
ห่วงโซ่ แห่งการรอดชีวิต00:45:02
 1. ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต
  00:45:02 play_circle_outline
   ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต ประกอบด้วย 1.ประเมินผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและโทรเรียกรถพยาบาล 2.เริ่มการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เน้นการกดหน้าอก 3.ทำการช็อคไฟฟ้าอย่างด้วยเร็ว (AED) 4.การช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ (ACLS) 5.การดูแลหลังมีภาวะหัวใจหยุดเต้น

Reviews 0

บทเรียนความยาว 45 นาที 2 วินาที
 • ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต ประกอบด้วย
  1.ประเมินผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและโทรเรียก
  2.เริ่มการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  3.ทำการช็อคไฟฟ้าอย่างด้วยเร็ว (AED)
  4.การช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
  5.การดูแลหลังมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา เริ่มเรียนได้เลยหลังจากชำระเงิน

ราคา 499 บาท

มีผู้เข้าชมคอร์สนี้แล้ว : 11592 ครั้ง
0 reviews
เกี่ยวกับผู้สอน

Rounded Image

ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

ประวัติบุคคล
1. ชื่อ นายต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
Mr.Torphong songsrirote
2. อายุ 44 ปี
3. เกิดเดือน ปี เกิด วันที่ 12 เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2517
4. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
(Emergency medical services training center co.,ltd )
5 ที่ทำงาน บริษัทอีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
มือถือ 065-1191669 โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-9190519
6. ที่อยู่ (ที่บ้านพัก) 59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
7. E-Mail Address torphong1669@gmail.com
8. ประวัติการศึกษา
8.1ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
9. สมาชิกภาพ
10.1 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
10.2 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
10.3 สมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี กรุงเทพมหานคร
10. ตำแหน่งการทำงาน/ประวัติการทำงาน
10.1 ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร
สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10.2 ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข
10.3 ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
10.4 ปี 2553 อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน

11.หลักสูตรการฝึกอบรม
11.1 หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
11.2 หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
11.3 หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
11.4 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย
12.1หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
12.2 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
12.3 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
12.4 หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
12.5 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.6หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
12.7หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.1 ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)
13.2 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
14. รางวัลที่เคยได้รับ
14.1 รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561
โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

ราคา 499 บาท

Eduhub.tv

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ความรู้ไร้ขีดจำกัด สอนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
© 2018 Eduhub All rights reserved.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อเรา

โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900