Eduhub

Please wait...

 

.

การเรียนปฐมพยาบาล เป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อที่จะนำความรู้ในบทเรียนต่าง ๆไปใช้เมื่อประสบพบเหตุ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน กับคนในครอบครัว และคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน หรือประชาชนทั่วไป
โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทเรียนในคอร์สนี้


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First aid
0 Views
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First aid02:12:54
 1. บทที่ 1กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  00:09:35 play_circle_outline
   ว่าด้วยระบบ โครงสร้างและหน้าที่ของ อวัยวะต่างๆ
 1. บทที่ 2 บาดแผล การห้ามเลือด และการพ
  00:17:47 play_circle_outline
   ผู้เรียนจะทราบถึงวิธีห้ามเลือดแบต่างๆ การพันแผลแบบต่างๆ
 1. บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  00:21:46 play_circle_outline
   ผู้เรียนจะทราบการปฐมพยาบาล ภาวะป่วยฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเป็นลม การชัก การช็อค เลือดกำดำไหล เป็นต้น
 1. บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อ และการเคลื
  00:19:40 play_circle_outline
   ผู้เรียนจะได้ทราบถึงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อข้อต่างในร่างกายบาดเจ็บและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในท่าต่างอย่างถูกต้อง
 1. บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู
  00:17:48 play_circle_outline
   ผู้เรียนจะทราบวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR)
 1. บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR
  00:03:56 play_circle_outline
   ผู้เรียนจะรู้ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็ก ทารก สำลัก
 1. บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์
  00:18:03 play_circle_outline
   ผู้เรียนจะทราบการปฐมพยาบาลแผลไหม้ สารพิษสัตว์ ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
 1. บทนำการถอดบทเรียนการปฎิบัติการช่วยช
  00:01:21 play_circle_outline
   การถอดบทเรียนการปฎิบัติการช่วยชีวิตในสถานการณ์จริงและจำลอง
 1. การกดหน้าอก CPR อย่างมีประสิทธิภาพ
  00:04:15 play_circle_outline
   ทบทวนการกดหน้าอกCPRอย่างมีประสิทธภาพ
 1. การประเมินการหายใจเฮือกๆ
  00:04:19 play_circle_outline
   การประเมินการหายใจเฮือกๆแสดงถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น
 1. การประเมินการหายใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ
  00:01:31 play_circle_outline
   การประเมินการหายใจ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ก่อนการทำCPR
 1. การประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าไปช่วย
  00:04:36 play_circle_outline
   การประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บ
 1. ผู้ป่วยมีสติ แต่ทำCPR
  00:03:03 play_circle_outline
   ผู้ป่วยมีสติ แต่ทำCPR เป็นข้อผิดพลาด
 1. การช่วยผู้สำลักอาหาร
  00:05:14 play_circle_outline
   การช่วยผู้สำลักอาหาร

Reviews 0

บทเรียนความยาว 2 ชั่วโมง 12 นาที 54 วินาที
 • บาดแผล การห้ามเลือด และการพันแผล
  ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR)
  แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์
  การบาดเจ็บที่ข้อและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเ
  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ในเด็กทารก
เรียนได้ไม่จำกัดเวลา เริ่มเรียนได้เลยหลังจากชำระเงิน

ราคา 1,200 บาท

มีผู้เข้าชมคอร์สนี้แล้ว : 6191 ครั้ง
0 reviews
เกี่ยวกับผู้สอน

Rounded Image

ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์

ประวัติบุคคล
1. ชื่อ นายต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์
Mr.Torphong songsrirote
2. อายุ 44 ปี
3. เกิดเดือน ปี เกิด วันที่ 12 เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2517
4. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
(Emergency medical services training center co.,ltd )
5 ที่ทำงาน บริษัทอีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
มือถือ 065-1191669 โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-9190519
6. ที่อยู่ (ที่บ้านพัก) 59/3 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 12 ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
7. E-Mail Address torphong1669@gmail.com
8. ประวัติการศึกษา
8.1ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
9. สมาชิกภาพ
10.1 สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี
10.2 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
10.3 สมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี กรุงเทพมหานคร
10. ตำแหน่งการทำงาน/ประวัติการทำงาน
10.1 ปี 2545 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร
สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10.2 ปี 2546 เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าวสารและสื่อสาร ศูนย์นเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข กระทรวงสาธารสุข
10.3 ปี 2547 ประธาน หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานกู้ชีพหงส์แดง
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถึงปัจจุบัน
10.4 ปี 2553 อำนวยการศูนย์ฝึก อีเมอเจนซีเมดิคอลเซอร์ซิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ถึงปัจจุบัน

11.หลักสูตรการฝึกอบรม
11.1 หลักสูตรการเป็นวิทยากรฝึกอบรมปฐมพยาบาล
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
11.2 หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
11.3 หลักสูตรการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Instructor course of Basic Life Support) จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
11.4 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) ร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ บรรยาย
12.1หลักสูตรการปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย
12.2 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการชุมชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
12.3 หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
12.4 หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ
12.5 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support, BLS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.6หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
12.7หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance life support, ALS) คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.1 ประธานชมรมนักขับรถพยาบาลฉุกเฉิน (ประเทศไทย)
13.2 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
14. รางวัลที่เคยได้รับ
14.1 รางวัลบุคคลจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561
โดยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

ราคา 1,200 บาท

Eduhub.tv

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ความรู้ไร้ขีดจำกัด สอนโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
© 2018 Eduhub All rights reserved.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ติดต่อเรา

โทร : 086-999-0412
E-Mail : Support@911.co.th
LINE ID : @eduhub
ที่อยู่ : อาคาร นพณรงค์ เลขที่ 7 ซอย ลาดพร้าว 23 จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900